Λέβητες-Καυστήρες

Rate this item
(1 Vote)

Λέβητες - Καυστήρες

 

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ PELLET - ZINGARA ECO 8KW

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ PELLET - ZINGARA  8KW

 

Zingara

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ PELLET - ALEGRA ECO & ALEGRA  10KW

 

 


Allegra-Eco

 

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ PELLET - FANTASIA 12KW

 


 

Fantasia

 


ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ PELLET - IDRO 15KW

idro

 


 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ PELLET - IDROUNO 20KW

idrouno

 


 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ PELLET - IDRODUE 24KW

idrodue

 


 

 

Λέβητας ξύλου - BURNIT WBS


burnit-solid-active

Electronic control unit controls the combustion by modulating the fan speed. Optional control of circulation pumps for DHW and central heating.
Electric fan for forced air feed optimizes the combustion and the fuel consumption rate
Combustion chamber with large heat exchanging surface and low chamber resistance
Large firebox door ensures easy loading even with bigger wood chunks
Ribbed chamber surface and three-pass flue gas flow for improved heat exchange
Burner flange on lower door for fitting gas, oil, or pellet burners
Exchangeable metallic ash grate protects the chamber base from the flame


 

Λέβητας ξύλου - WBS

Burnit_Wood

Simple installation and handling
Design complying with EN 303-5
Combustion chamber with large heat exchanging surface and low chamber resistance
Large firebox door ensures easy loading even with bigger wood chunks
Ribbed chamber surface and three-pass flue gas flow for improved heat exchange
Burner flange on lower door for fitting gas, oil, or pellet burners
Easy cleaning and maintenance
Pressure relief valve 2,5 bar included in the delivery set
Exchangeable metallic ash grate protects the chamber base from the flame

 

 

 

 

 

 


Λέβητας Pellet - BURNiT PelleBurn

PelleBurnFully automated operation, hi-tech design
Two fans assist the combustion process
Automatic self-cleaning mechanism
Fuel hopper with alternative mounting on the left or right side of the boiler
Convenient door
Ash tray, large enough for soot and ash
Exhaust gas sensor
CPU controller with LED display for precise handling of the combustion

Safety devices:

The CPU controller alerts in case of abnormal temperature rise
STB thermostat reacts to increased operating temperature and shuts down the fan

 

 

 

 

 Λέβητας αερίου

PyroBurn_120Variable speed induced draught fan determines the combustion intensity
Easy to use cleaning device removes build-up in the flue with no need to dismantle the boiler and improves the performance of the unit
Fume extraction device on the front keeps smoke from polluting the boiler room during reloading
Large firebox with large-sized loading door for burning chunks of wood up to 500 mm in length
Combustion chamber protected on all sides by ceramic plates. All ceramic elements are easy to mount and dismount with no need to dismantle the boiler.
PID controller with LED display for precise handling of the combustion