Stay connected:
Best Shop Skopelos - Chora Skopelos-Skopelos Best Shop Skopelos +30 2424 022033
Best Shop Skiathos - Skiathos Town Ring Road - Skiathos Best Shop Skiathos +30 2427 022428
Close
Best Shop Skopelos - Chora Skopelos-Skopelos Best Shop Skiathos - Skiathos Town Ring Road - Skiathos

Νέος σούπερ διαγωνισμός στα πολυκαταστήματα Best Shops

ΝΕΟΣ SUPER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- 2 ΣΑΛΟΝΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΔΥΟ ΤΥΧΕΡΟΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΑΛΟΝΙ ΚΗΠΟΥ

Τα πολυκαταστήματα Best Shops της Σκοπέλου και της Σκιάθου με χαρά σας ανακοινώνουν την έναρξη του Πασχαλινού Διαγωνισμού!

Δύο Σούπερ Τυχεροί, ένας από την Σκόπελο και ένας από την Σκιάθο, θα κερδίσουν από ένα Σαλόνι Κήπου αξίας 440€!

  • Η Διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι από 13/03/2023 έως και 12/04/2023.
  • Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Μ. Πέμπτη, 13/04/2023.
  • Με κάθε αγορά αξίας 40 από τα πολυκαταστήματα Best Shops, λαμβάνετε ένα λαχνό συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
  • Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στα Best Shops καθώς και οι συγγενείς τους έως Β’ βαθμού.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ- ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία “BEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε”, μέλος του Ομίλου Σπύρου, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («Διαγωνισμό») στα δύο πολυκαταστήματά της, ήτοι στο Best Shop Skopelos” στη Χώρα Σκοπέλου και στο Best Shop Skiathos” στη Χώρα Σκιάθου.

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν δύο (2) τυχεροί, ένας από τη Σκόπελο και ένας από τη Σκιάθο, όπου θα κερδίσουν ένα Σαλόνι Κήπου έκαστος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,  διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής, η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα του.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας “BEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε”, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β’) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα συμμετοχής, η οποία θα τους δίνεται κατά την αγορά προϊόντων από τα καταστήματά μας BEST SHOPS της Σκοπέλου και της Σκιάθου. Συγκεκριμένα, με κάθε αγορά προϊόντων αξίας €40, θα λαμβάνετε και έναν λαχνό συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

H διεξαγωγή του Διαγωνισμού ξεκινάει στις 13/03/2023 και θα διαρκέσει έως και 12/04/2023. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επομένη, στις 13/04/2023.

Αποδεκτή συμμετοχή θεωρείται εκείνη που έχει καταχωρηθεί με όνομα και επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και προαιρετικά, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ώστε να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Το δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή των δώρων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του (επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://bestshopskopelos.gr/

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου.

Οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί και αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός και τα αποτελέσματα αυτού ενδέχεται να προβληθούν μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Περαιτέρω, οι νικητές του διαγωνισμού συναινούν στη δημοσίευση των στοιχείων τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτής και σε κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας, εφόσον το επιθυμούν, συμπληρώνοντας ειδική φόρμα συγκατάθεσης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την προτίμησή σας στα πολυκαταστήματα Best Shops και σας ευχόμαστε Καλή Τύχη στον Πασχαλινό Διαγωνισμό μας!